A játék története

A távoli múltban, még a nagy robbanás és a két frakció egymásnak fordulása előtt, a Vulpin és az Ontari mint két legnagyobb frakció egymással karöltve létrehozta Solum Birodalmát Harth kontinensen(a játék teljes világán belül). Solum birodalmán belül a déli kontinens urai a Vulpinek voltak, míg az északi kontinens urai az Ontarik lettek. Solum birodalma rohamosan fejlődött és hatalmas áttöréseket értek el kutatásokban, és technológiákban. Harth kontinensen ahol a Solum birodalom jelen volt,ott tudomány, és fejlett gépek kezdtek megjelenni, illetve átvenni az uralmat a két frakció nevében.

Ahogy Solum birodalma, uralma, területei,technológiája rohamosan nőtt, úgy lett Solum népe szinte már már megszállott a tudomány és a technológia iránt. Végül már nem törődtek isteneikkel, lassan elfelejtették őket… és a technológiát kiáltották ki Solum népének isteneként! A két frakció tudása,uralma,hatalma és Solum Birdalma előtt, minden más kicsi és elenyésző frakció kénytelen volt térdet hajtani, illetve csatlakozni Solum birodalmához. A technológiát már a végtelen élet forrásaként emlegették, dacolva az istenekkel. Ezek a lépések,döntések és a technológiai iránti megszállottság hamarosan romlásba taszította Solum királyságát, megmérgezte az emberek szívét, elméjét és korrupció vette kezdetét.

A fajok közül az emberek lázadtak fel elsőként, ehhez a lázadáshoz pedig minden fajból csatlakoztak azok, akik ezt a technológiai megszállottságot, és Solum pusztulását már nem tudták elviselni,és nem akartak az egykoron virágzó, mára már romlott Solum királyságának részesei lenni. Így egy hatalmas polgárháború vette kezdetét. Solum birodalmán belül a kapzsiság,korrupció, és az erőszak olyan nagy méreteket öltött , hogy akik eredetileg behódoltak valamelyik frakciónak,  tehát csatlakoztak Solum királyságához és egykoron büszkén repültek az égen valamelyik frakció zászlaja alatt, saját biztonságuk érdekében elhagyták a két frakció címerét, és próbáltak Solum királyságából és a két frakció uralma alól kiszakadni.

Solum birodalmában ekkor a két frakció legnagyobb hívei és tudósai próbáltak véget vetni a felkeléseknek,és a polgárháborúnak. Ekkor hozták létre Black Herald-eket. Ezek a Black Heraldek aztán ahelyett hogy segítségükre lennének a polgárháborúban,  készítőik és a Solum birodalom ellen fordultak hiszen maga a gonoszság és a romlottság alkotta ezeket a hallhatatlan bestiákat. Hatalmas pusztításokat, és csapásokat mértek Harth kontinensére és földjeire. Ekkoriban sok polgár akik szerették volna elkerülni a polgárháborút,halált és Solum birodalmának pusztítását, az égbe Inventus városába, vagy a földre Nosguard városába menekült. Inventus: egy hatalmas égen úszó város, amit egykoron az Ein faj épített meg, számolva a közelgő veszéllyel.

Íme néhány Black Herald, és Inventus városa [A történet még nem ért véget, görgess a képek alá..]

Ezeket a pusztításokat és a Black Herald-ek megalkotását, már az istenek sem tudták jó szemmel nézni, ahogy azt sem hogy Solum népe a technológiát imádja, és a technológiát kiáltotta ki isteneként. Az istenek rettenetes haragra gerjedtek, egy hatalmas robbanást idéztek elő Harth kontinensén, ami az egykoron hatalmas,egységes kontinenst több mint hét részre szakította szét, és milliók veszítették életüket a robbanás során. Az istenek pedig azt remélték, hogy ezzel a tettükkel minden Black Herald elpusztul majd, és visszaáll a régi rend. De az istenek is tévedtek……..

Ezek után a Vulpin és az Ontari frakció fennmaradó részeit azok az emberek és lények alkották, akik a Solum birodalom összeomlása és a hatalmas robbanás után életben maradtak és elmenekültek. Hűek maradtak az adott frakcióhoz. A két frakció Solum Birodalmának összeomlása és pusztulása után már nem tudott barátságosan viszonyulni egymáshoz, túlságosan megrontotta őket technológia, és a fejlődés. Az előző események annyira megmérgezték őket hogy saját hatalomra vágytak, de nem egységként hanem külön-külön más és más értékeket és szemléleteket követve. Persze ettől még nem lesz sem jobb, sem rosszabb egyik frakció a másiknál. A Vulpin és az Ontari frakciók napjainkban is egymással hadakoznak területekért, és a megmaradt követőkért. Félve az esetlegesen el nem pusztult Black Heraldek ,és az istenek újabb bosszújától. A Vulpin frakció uralja a kontinens déli részét. Az Ontari frakció pedig a kontinens északi részét. Így fordult egymásnak a két legnagyobb frakció, így bukott meg az egykoron gyönyörű és virágzó Solum Királysága, és így szakadt hét részre az egykoron hatalmas Harth kontinens az istenek keze által, de az emberi kapzsiság, és romlottság hatására.

#Ascent: Infinite Realm Hungary – Magyar közössége ©AriWolf